Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

idzstad
20:48
3982 af7b
Reposted fromdirtywater dirtywater viaCiupus Ciupus
idzstad
20:47
6012 785f
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex
20:46
9468 063e
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
idzstad
20:45
5975 682e
Reposted fromsherwood sherwood viasucznik sucznik
idzstad
20:36
7711 cfc8
Reposted fromtfu tfu viaburdeltata burdeltata
idzstad
20:34
8598 0a8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasucznik sucznik

July 26 2017

idzstad
19:56
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik
idzstad
19:42
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaslodka slodka
idzstad
19:30
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viasucznik sucznik
19:28
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
idzstad
19:26
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik

March 18 2017

idzstad
09:53
1163 2226 500
idzstad
09:53
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viaememem ememem

March 15 2017

idzstad
20:57
6030 5af6
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
idzstad
20:54
7190 84f5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viazEveR zEveR

June 02 2015

20:02
0616 2133
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy

May 31 2015

idzstad
16:34
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
idzstad
16:34
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
idzstad
16:31
0106 fbf3
idzstad
16:30
To jest stara tybetańska metoda, która pozwala rozładować napięcie i pomaga na wszystko. Trzeba pić gorącą wodę, wrzątek.
(...) "tak, gorącą wodę jak na herbatę, tylko bez herbaty". I Marta powiedziała: "ja też się dziwiłam, ale słuchaj, Krysia, to działa, to leczy naprawdę wszystko, to leczy złamane serce nawet. Pij wrzątek". I piłam. I piję. I działa.
- Bo gorące płyny, które pijemy, kawa czy herbata, zawsze mają jakieś domieszki, a wrzątek nie, on po prostu rozgrzewa od środka i pozwala rozładować napięcie.
— Najgorszy człowiek na świecie - M. Halber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl